شماره: 2630 تاریخ : 1390/08/03-12:00:00

بانک سامان127 شعبه ای شد

بانک سامان به دنبال برنامه توسعه فعالیت هایش در کل کشور با افتتاح شعب تازه تأسیس در شهرستان ها تعداد شعب خود را به 127 عدد افزایش داد.

 به گزارش روز سه شنبه بانک و صنعت ،در حال حاضر تعداد شعب شهرستان و تهران به ترتیب 54 عدد و 73عدد   می باشد.
گفتنی است شعبه شهرکرد با کد9571 به آدرس خیابان ملت، نرسیده به چهارراه بازار، پلاک392و تلفن 5-2277583-0381 و شعبه سمنان با کد9451 به آدرس خیابان مولوی، سه راه فرمانداری سابق، پلاک224 و تلفن3320289-0231،  آماده ارائه کلیه خدمات بانکی است.


URL: http://www.bankosanat.ir/News/2630.bos