شماره: 2599 تاریخ : 1390/08/02-12:00:00

وزارت نفت مسئولیتی در قبال حادثه غرق کشتی کوشا ندارد

یکی از نمایندگان مجلس با زیر سووال بردن وزیر نفت گفته بود، غرق شدن این کشتی نشان از ضعف مدیریت در وزارت نفت دارد.

مدیر ایمنی وزارت نفت گفت: حادثه اخیر غرق کشتی ارتباطی با وزارت نفت ندارد چرا که شرکت صاحب کشتی پیمانکاری است که برای شرکت تاسیسات دریایی کار می‌کند، شرکت

 به گزارش روز دوشنبه بانک و صنعت، محمدحسین اردشیری تصریح کرد: حادثه اخیر غرق کشتی به یک پیمانکار که برای یک شرکت خصوصی کار می‌کرد مربوط است که آن شرکت نیز از مجموعه صنعت نفت خصوصی نشده است.
وی تاکید کرد: حادثه اخیر ارتباطی با وزارت نفت ندارد چرا که شرکت صاحب کشتی پیمانکاری است که خود برای پیمانکار دیگری یعنی شرکت تاسیسات دربایی کار می‌کند، شرکت تأسیسات دریایی نیز زیرمجموعه وزارت صنعت بوده است که در حال حاضر خصوصی شده و در قالب بخش خصوصی فعالیت می‌کند.
وی با اشاره به لزوم پاسخگویی شرکت پیمانکار درباره حادثه غرق شدن کشتی کوشا گفت: اما ما به دلیل اینکه این شرکت در یک پروژه نفتی فعال بوده است روی دلایل و عوامل ایجاد این حادثه کار خواهیم کرد.
مدیر ایمنی، بهداشت و محیط زیست وزارت نفت افزود: پس از پیگیری‌های وزارت نفت وضعیت رعایت موازین HSE در شرکت‌های خصوصی شده بسیار بهبود یافته است.
وی اضافه کرد: قانون برنامه پنج ساله درباره HES تأکید کرده است که این موضوع یک موضوع حاکمیتی است که وزارت نفت باید آن را اجرا کند و در عین حال شرکت‌های نفتی خصوصی شده نیز باید بخشنامه وزیر اقتصاد را رعایت کنند.
وضعیت فعلی رعایت موازین HSE بسیار بهبود یافته و قابل مقایسه با قبل نیست چنانکه پتروشیمی خارک که وضعیت بد ایمنی آن را تا آستانه تعطیلی جلو برده بود پس از فشار وزارت نفت به سرعت در حال بازسازی است به گونه‌ای که ما برای مدیران آن نامه تشکر‌آمیزی ارسال کردیم.


URL: http://www.bankosanat.ir/News/2599.bos