شماره: 251 تاریخ : 1390/03/20-12:00:00

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات خبر داد:

اختلال های اینترنی با تغییر مسیر ارتباطات بر طرف شد

وزیر ارتباطات اعلام کرد: درزمان حاضر پهنای باند کشور از مسیری که از کانال سوئز می گذرد ،‌تأمین می شود که پیش از این شاهد بروز برخی اختلال ها و قطعی ها در ارتباط تامین ش

 

تقی پور تصریح کرد: با اجرایی شدن قراردادی که امروز میان کشورهای مختلف به امضاء می رسد، ارتباطات از کشور عمان آغاز و در مسیر خود از کشورهای ایران و روسیه عبور کرده و در اروپا به فرانکفورت خاتمه می یابد.
وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات ادامه داد: با پیاده سازی این پروژه مسیر کاملاً مطمئن ارتباطی در کنار مسیرهای دیگری که تاکنون فعال بوده اند، ایجاد خواهد شد.
وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در خصوص نتیجه اجرای این پروژه گفت: تأمین پهنای باند مورد نیاز ایران، روسیه و کشورهایی که در مسیر این ارتباط قرار دارند از جمله مزایای پیاده سازی این پروژه محسوب می شود.
وی با بیان این مطلب که پهنای باند در این بخش محدودیتی ندارد، گفت: این ارتباط برای کشورهای منطقه، خصوصاً کشورهایی که در مسیر این پروژه قرار دارند، اهمیت بسیاری دارد.
تقی پور ادامه داد: پیش از این تنها یک مسیر انتقالی که از کانال سوئز عبور می کرد ، وجود داشت که این مسیر جدید می تواند در کاهش هزینه ها، تأمین ایمنی و تداوم ارتباطات، نقش موثری داشته باشد.


URL: http://www.bankosanat.ir/News/251.bos