شماره: 226 تاریخ : 1390/03/19-12:00:00

در قالب ششمین دوره طرح ملی ایران مرز پرگهر

تعدادی از دانشجویان رشته های فنی-مهندسی دانشگاه فنی شهرکرد از سد و نیروگاه کارون 4 بازدید کردند --------------------------------------------------------------------------------

 به گزارش روابط عمومی مرکز گردشگری علمی - فرهنگی دانشجویان ایران (ایستا) – تعدادی از دانشجویان دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه شهرکرد در ششمین دوره طرح ملی ایران مرز پرگهر در قالب اردوی علمی از نیروگاه سد کارون 4 بازدید کردند.
سد و نیروگاه کارون 4 که در فاصله 180 کیلومتری جنوب غربی شهرکرد و بر روی رودخانه کارون در استان چهارمحال و بختیاری ساخته شده است، بلندترین سد بتنی دو قوسی کشور محسوب می شود
سد 230 متری کارون 4 با هدف تنظیم آب رودخانه کارون به میزان 7/3 میلیارد متر مکعب در سال و نیروگاه هزار مگاواتی آن با هدف تولید انرژی برق آبی به میزان 2100 گیگاوات ساعت ساخته شده است.
نیروگاه کارون 4 از زمان آغاز بهره برداری از نخستین واحد در آذرماه سال 1389 تاکنون حدود 300 هزار مگاوات برق تولید کرده است.URL: http://www.bankosanat.ir/News/226.bos