شماره: 221 تاریخ : 1390/03/19-12:00:00

بانک مرکزی خواستار شد،

بانک ها ، ارز مورد نیاز متقاضیان را تامین کنند

تهران - شبکه تخصصی بانک و صنتعت: بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران از همه بانک‌ها ( دولتی و غیردولتی) خواست در چارچوب بخشنامه ها و مقررات ارزی ، ارز مورد نیاز متقاضیان اعم از حواله و اسکناس را تامین کنند

 

 

 
 

به گزارش روز پنج شنبه شبکه تخصصی بانک و صنعت، ، واحدهای ارزی و شعب بانکها باید نرخ فروش درهم امارات متحده عربی را حداکثر 10 ریال بیش ازنرخ مرجع بانک مرکزی تعیین کنند.

بانک مرکزی تاکید کرده است در مورد قیمت سایر ارزها ، حاشیه سود مورد نظر بانک ها بر مبنای این مبلغ و متناسب با نرخ های برابری اسعار یاد شده در برابر درهم امارات تعیین و اعمال خواهد شد


URL: http://www.bankosanat.ir/News/221.bos