شماره: 1921 تاریخ : 1390/06/17-12:00:00

کمیته انضباطی و تخلفات شرکت حفاری شمال تشکیل شد

کمیته انضباطی و تخلفات شرکت حفاری شمال از سوی مدیر عامل این شرکت تشکیل شد.

 

به گزارش شبکه تخصصی بانک و صنعت به نقل از روابط عمومی شرکت حفاری شمال، به منظور اهمیت وضرورت رسیدگی به موضوع تخلفات کارکنان شرکت حفاری شمال روز یکشنبه( 6 /6/1390) کمیته ای از سوی هدایت اله خادمی مدیر عامل این شرکت تشکیل ودر طی این جلسه محمد بهمئی به ریاست کمیته انضباطی و تخلفات شرکت منصوب شد.
 در این جلسه حسن کاکی کاروانی ،محمد آرمند و مدیر منابع انسانی به عنوان اعضای اصلی کمیته انتخاب شدند و رضا اسدی به عنوان دبیر این کمیته انتخاب شد.

URL: http://www.bankosanat.ir/News/1921.bos