شماره: 1875 تاریخ : 1390/06/14-12:00:00

عضو کمیسیون بهداشت و درمان:

بدهی بیمه به وزارت بهداشت مهمترین چالش طرح پزشک خانواده

:عضو کمیسیون بهداشت و درمان گفت:‌ بدهی های بیمه به وزارت بهداشت یکی از مهمترین چالش های طرح پزشک خانواده است که بدون حل این چالش ها، امکان اجرایی شدن کامل این برنامه وجو

 

به گزارش روز دوشنبه شبکه تخصصی بانک و صنعت ،محمد ضابطی طرقی، نماینده نطنز و قمصر اظهار داشت: دو طرح بنیادین و مهم در وزارت بهداشت و درمان وجود دارد که در صورت اجرای صحیح آنها بسیاری از مشکلات بهداشتی و درمانی در سطح جامعه رفع می شود  .
وی افزود: جا انداختن سیستم ارجاع و طرح پزشک خانواده دو اصل بنیادین وزارت بهداشت است اما در طرح پزشک خانواده، تنها وزارت بهداشت تصمیم گیرنده نیست و باید حداقل با همکاری سه یا چهار وزارتخانه و ارگان با موفقیت روبرو شود ولی متأسفانه هنوز این همکاری محقق نشده است  .

وی با اشاره به مهمترین چالش، این طرح گفت: بیمه ها به وزارت بهداشت بدهکار هستند و در این میان سازمان های بیمه (وزارت رفاه) و وزارت بهداشت سعی در مقصر جلوه دادن یکدیگر هستند که همین نکته در تأخیر روند طرح پزشک خانواده نقش اساسی دارد.

ضابطی طرقی با بیان سیاست های اصل ارجاع تأکید کرد: نظام ارجاع به این صورت است که وقتی طرح پزشک خانواده اجرا شد باید همه خانواده ها پرونده بهداشتی داشته باشند تا در صورت بروز علائم تشخیصی یک بیماری خاص توسط پزشک خانواده بیمار به فوق تخصص بیماری های خاص ارجاع داده شود.

 


URL: http://www.bankosanat.ir/News/1875.bos