شماره: 1872 تاریخ : 1390/06/14-12:00:00

مدیر عامل بیمه البرز:

ضریب نفوذ بیمه حدود 7 درصد و معادل میانگین جهانی است

: حق بیمه‌هایی باید در محاسبه ضریب نفوذ بیمه وارد شود که از سوی هر فردی به غیر از دولت پرداخت می‌شود نه فقط حق بیمه‌هایی که بیمه‌های بازرگانی دریافت می‌کنند.

 

به گزارش روز دوشنبه شبکه تخصصی بانک و صنعت ،مدیرعامل بیمه البرز اعلام کرد که در شرایط کنونی فقط حق بیمه‌هایی را در محاسبه ضریب نفوذ بیمه لحاظ می‌کنیم که ازسوی بیمه‌های بازرگانی وصول می‌شود  .

محمد ابراهیم امین با تاکید بر این نکته که در محاسبه ضریب نفوذ بیمه باید بازنگری شود، افزود: اکنون ضریب نفوذ بیمه با مبنا قرار دادن عملکرد شرکت‌های بیمه بازرگانی و از تقسیم حق بیمه بر تولید ناخالص داخلی حاصل می‌شود که این روند باید بازنگری و اصلاح شود.
به گفته وی، حق بیمه‌هایی باید در محاسبه ضریب نفوذ بیمه وارد شود که از سوی هر فردی به غیر از دولت پرداخت می‌شود نه فقط حق بیمه‌هایی که بیمه‌های بازرگانی دریافت می‌کنند.
امین گفت: در صورتی که روند محاسبه به این شکل تغییرکند، ضریب نفوذ بیمه حدود 7 درصد که معادل میانگین جهانی است به دست می‌آید.

 


URL: http://www.bankosanat.ir/News/1872.bos