شماره: 1868 تاریخ : 1390/06/13-12:00:00

رئیس کل بیمه مرکزی اعلام کرد:

دیه ماههای عادی 45 میلیون و ماه های حرام 60 میلیون تومان

:رئیس کل بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران گفت: تاکنون نرخ دیه در سال 1390 مانند سال گذشته 45 میلیون تومان برای ماه های عادی و 60 میلیون تومان برای ماه های حرام است.

 

به گزارش روز یکشنبه شبکه تخصصی بانک و صنعت ،دکتر فرشباف ماهریان با اشاره به تداوم بررسی ها برای تعیین نرخ جدید دیه و پیشنهادهای بیمه مرکزی در خصوص استفاده از حداکثر توان کارشناسی برای تعیین آن،گفت: بیمه دیه 90 میلیون تومانی تاکنون در کشور جاری و ساری   (عملیاتی) نشده است.
وی افزود تاکنون نرخ دیه 90 میلیون تومانی اجباری نشده است اما بیمه گذاران می توانند برای خود بیمه نامه ای با پوشش دیه 90 میلیون تومانی خریداری کنند.
آقای رحیمی اصفهانی مشاور وزیر دادگستری و عضو هیئت نظارت صندوق تأمین خسارت های بدنی نیز در این گفت وگو اعلام کرد که بر اساس روال معمول تغییر نرخ دیه پس از آن که توسط وزیر دادگستری ابلاغ شود قابل اجرا می شود و تاکنون نرخ جدیدی از جانب وزیر دادگستری ابلاغ نشده است.
وی با اشاره به سخنان وزیر دادگستری گفت: نرخ جدید دیه هنوز نهایی و ابلاغ نشده است اما به زودی اعلام خواهد شد که این نرخ 90 میلیون تومانی نخواهد بود.
رحیمی اصفهانی افزود بیمه دیه برای دارندگان وسایل نقلیه موتوری طبق قانون در حد دیه ماه حرام صادر می شود که به میزان یک سوم بیش از رقم دیه در ماه های عادی است.
در این برنامه همچنین اعلام شد که در خصوص نرخ دیه لایحه ای از سوی دولت آماده شده و احتمال می رود بزودی به مجلس ارائه شود.
لایحه تعیین شاخص ها، معیارها و مکانیسم تعیین دیه را مشخص کرده است اما کشف نرخ بر اساس قیمت های بازار احشامی که ملاک تعیین نرخ دیه است صورت خواهد گرفت.

 

 


URL: http://www.bankosanat.ir/News/1868.bos