شماره: 1861 تاریخ : 1390/06/12-12:00:00

مدیر فنی و پذیرش بورس کالا خبر داد:

ارائه تقاضای ورود شمش سرب و بررسی عرضه پنبه در بورس

:مدیر فنی و پذیرش بورس کالا از تقاضای شرکت تولیدی بازرگان سرب آبان برای عرضه شمش سرب خبر داد و گفت: هفته آینده هیئت پذیرش مدارک پنبه و کلینکر را برای عرضه در بورس کالا ب

 

به گزارش روز شنبه شبکه تخصصی بانک و صنعت ،مهرزاد نامداری در خصوص آخرین اخبار پذیرش کالاهای جدید در بورس کالا اظهار داشت: شرکت تولیدی بازرگانی سرب آبان به تازگی تقاضای پذیرش شمش سرب را به بورس کالا ارائه کرده ‌است .
وی با بیان اینکه اقدامات اولیه از جمله بازدید فنی از این شرکت انجام شده است، گفت: سه شرکت سیمانی خزر، بجنورد و کرمان نیز مدارک خود را ارائه کرده و در حال بررسی است.
مدیر فنی و پذیرش بورس کالا با اشاره به اینکه سیمان سفید ارومیه نیز به عنوان دومین شرکت برای عرضه سیمان سفید پذیرش شده، اعلام کرد: هیئت پذیرش در جلسه هفته آینده به بررسی ورود پنبه و کلینکر می‌پردازد.
مدارک پذیرش پنبه بیش از دو ماه است که ارسال شده ولی هر بار به دلیل برخی نواقص در پرونده پذیرش آن به تأخیر می‌افتاد که در حال حاضر این نواقص برطرف شده و قرار است هفته آینده در هیئت پذیرش بررسی شود.


URL: http://www.bankosanat.ir/News/1861.bos