شماره: 1821 تاریخ : 1390/06/07-12:00:00

مدیر عامل بهمن خودرو :

خودرو سازی بهمن تا کنون افزایش قیمتی را اعمال نکرده است

: مدیرعامل گروه بهمن اعلام کرد تاکنون بخشنامه و مصوبه افزایش قیمت خودرو از شورای سیاست گذاری خودرو را دریافت نکرده است.

بعد از اعلام مواضع شرکت های ایران خودرو ، سایپا، پارس خودر و همچنین سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان و وزارت صنایع در مورد افزایش قیمت محصولات خودرو ، مدیرعامل دیگر شرکت خودرویی کشور یعنی گروه بهمن هم در این مورد توضیح داد.
مجیدبهرامی در پاسخ به نامه 25 مرداد اداره نظارت بر ناشران بورسی در خصوص قیمت گذاری خودروهای داخلی اعلام کرده تاکنون بخشنامه و مصوبه افزایش قیمت خودرو از شورای سیاست گذاری خودرو را دریافت نشده است.لذا بدیهی است درصورت دریافت مصوبه ، هیئت مدیره شرکت طبق روال گذشته و با توجه به کشش بازار در خصوص تغییر قیمت خودروهای تولیدی گروه بهمن تصمیم گیری و تاثیر تغییرات مزبور به سازمان بورس ، اعلام و شفاف سازی خواهد شد.
بر اساس این گزارش ، این شرکت با سرمایه 352 میلیارد تومانی دارای 44 هزار سهامدار خرد و کلان از جمله سرمایه گذاری تجلی سامانه با بیش از 24 درصد ،  نگین ساحل رویال و سرمایه گذاری تدبیرگران آتیه ایرانیان با 14 و 9 درصد است.
بازدهی سهام این شرکت در سال جاری هم به دلیل کاهش قیمت هرسهم از 305 تومان ابتدای سال به حدود 217 تومان در روز جاری و تقسیم سود 58 تومانی با زیان 7.7 درصدی روبرو شده است.
 


URL: http://www.bankosanat.ir/News/1821.bos