شماره: 1820 تاریخ : 1390/06/07-12:00:00

در دنیای مخابرات

ادغام مجدد 2شرکت مخابراتی بزرگ در آمریکا

: کمیسیون فدرال ارتباطات آمریکا می گوید در حال بررسی مجدد ادغام T-Mobile با غول مخابراتی این کشور یعنی AT&T است.

 این کمیسیون نگران است که این ادغام فضای انحصارطلبانه ای را برای فعالیت های تجاری و حرفه ای به نفع AT&T ایجاد کند و دیگر اپراتورها و شرکت های مخابراتی نتوانند مانند سابق به فعالیت در حوزه مخابرات و کسب درآمد بپردازند.
قرار است بررسی های این کمیسیون ظرف 180 روز آینده ادامه یابد. در صورتی کهAT&T در نهایت تی – موبایل را خریداری کند این ادغام ارزش مالی بالغ بر 39 میلیارد دلار خواهد داشت.
AT&T در ماه جولای اطلاعات اضافی مورد درخواست کمیسیون فدرال ارتباطات را تقدیم آن کرده است تا در مورد انحصارطلبانه بودن یا نبودن این معامله تصمیم گیری شود.
AT&T و T-Mobile هر دو می گویند این قرارداد بر ضد قوانین ضدانحصار آمریکا نیست، اما رقبای این دو شرکت و به خصوص اپراتور مخابراتی بزرگ وریزون نظر دیگری دارد. این اپراتور امیدوار است بتواند به هر نحو ممکن جلوی این ادغام را بگیرد.


URL: http://www.bankosanat.ir/News/1820.bos