شماره: 1818 تاریخ : 1390/06/07-12:00:00

قائم مقام مدیریت حمل و نقل

بخش خصوصی در نوسازی خودرو های فرسوده وارد می شود

تهران - شبکه تخصصی بانک وصنعت : قائم‌مقام ستاد مدیریت حمل‌ و ‌نقل و مصرف سوخت گفت: بخش خصوصی از طریق سرمایه‌گذاری در خروج خودروهای فرسوده، تسهیلات مناسبتری به مشتریان ارائه خواهد کرد و خودروی نو با ه

  عبدالله جلالی اظهار داشت: خروج خودروهای فرسوده در دو بخش حمل و نقل عمومی و سواری شخصی صورت می‌گیرد که طبق برنامه‌ریزی انجام شده بخشی از خودروهای سواری شخصی توسط شرکت صدرا جایگزین خواهند شد.
وی با تأکید بر لزوم سرعت بخشی در خروج خودروهای فرسوده اظهار داشت: این اقدام علاوه بر افزایش سطح ایمنی در ناوگان حمل و نقل باعث کاهش آلودگی هوا نیز خواهد شد.
جلالی افزود: در حال حاضر سایپا و ایران خودرو در زمینه جایگزینی خودروهای فرسوده فعال هستند، در عین حال اگر بخش خصوصی در این زمینه فعال شود می‌توان به این طرح سرعت بخشید.


URL: http://www.bankosanat.ir/News/1818.bos