شماره: 1810 تاریخ : 1390/06/07-12:00:00

نخستین بار برای یک شرکت بورسی اتفاق افتاد:

افت سهام بانک انصار در دومین روز حضور در بورس

:قیمت هر سهم بانک انصار در دومین روز حضور در بورس با کاهش 3 تا 4 درصدی معامله شد تا برای نخستین بار در دومین روز یک شرکت در بورس، بهای سهام آن با افت روبرو شود.

 

به گزارش روز دوشنبه شبکه تخصصی بانک و صنعت ،روز گذشته درحالی نماد بانک انصار به عنوان دهمین بانک حاضر در بورس مورد بازگشایی نماد قرار گرفت تا با توجه به درصد سهام شناور آزاد بیش از 39 درصدی امکان داد و ستد سهام آن برای حدود 100 هزار سهامدار فراهم شود که به دلیل قیمت گذاری دور از ذهن بسیاری از کارگزاران و سرمایه گذاران ، عده زیادی از فعالان برخلاف هنگاو ورود بانک پاسارگاد، از خرید سهام این بانک منصرف شدند  .
این گروه از سرمایه گذاران دلیل انصراف از خرید سهام این بانک را نسبت قیمت به درآمد بیش از 2 مرتبه ای در مقایسه با نسبت صنعت دانستند. چرا که این متغیر برای صنعت بانکداری حدود 7 مرتبه بوده اما با توجه به پیش بینی سود 293 ریالی هر سهم بانک انصار و قیمت گذاری 268 تا 275 تومانی هر سهم در روز گذشته ،نسبت قیمت به درآمد هر سهم آن به بیش از 9 مرتبه رسید.
حال در دومین روز حضور بانک انصار به دلیل انصراف گروهی از خریداران دیروز و اقدام به عرضه دارندگان قبلی سهام ، بهای هر سهم این بانک با 3 تا 4 درصد افت در حال معامله است تا برای نخستین بار در دومین روز یک شرکت در بورس بهای سهام آن با افت روبرو شود.

چرا که تاکنون چه به هنگام عرضه اولیه سهام شرکت های جدید و چه به هنگام بازگشایی نماد در بورس یا فرابورس ، قیمت سهام شرکتی در دومین روز حضور با این کاهش محسوس و حداکثر 4 درصدی در یک روز مواجه نشده بود.
در حال حاضر هم حدود 7 میلیون سهم آن به قیمت های 257 تومان داد و ستد شده است.

 


URL: http://www.bankosanat.ir/News/1810.bos