شماره: 1809 تاریخ : 1390/06/07-12:00:00

یک حرکت شایسته از بیمه دی،

کمک نقدی بیمه دی به مردم قحطی زده سومالی

در میان کمکهای مردمی ، مردم مسلمان و نوع دوست ایران اسلامی به قحطی زدگان سومالی بخش خصوصی هم وارد با شایستگی وارد صحنه شده است و بیمه دی از اولین تشکلهای این بخش است که کمک های خود را به حساب ویژه وار

:کارمندان شرکت بیمه دی یک روز از حقوق ماهیانه خود را برای کمک به مردم قحطی زده سومالی اختصاص دادند.

 

به گزارش روز دوشنبه شبکه تخصصی بانک و صنعت ، فرامرز فتح نژاد مدیر عامل شرکت بیمه ای دی در این خصوص گفت: کمک به مردم مسلمان و نیازمند سومالی یک وظیفه انسانی است و پس از تاکید رهبر معظم انقلاب بر این مهم، قطعاً یک وظیفه اسلامی تلقی می شود.
فرامرز فتح نژاد افزود: کارمندان بیمه دی نیز بر اساس همین وظیفه اسلامی و انسانی یک روز از حقوق ماهیانه خود را برای کمک به مسلمانان سومالی اختصاص دادند تا سهمی در این حرکت خداپسندانه داشته باشند.
به گفته وی، هزینه میهمانی افطاری سالیانه و یک ماه حق جلسه هیات مدیره و یک روز حقوق مدیرعامل بیمه دی نیز به این موضوع اختصاص داده شد.


URL: http://www.bankosanat.ir/News/1809.bos