شماره: 1799 تاریخ : 1390/06/06-12:00:00

عدم تغییر سود سهام شرکت خدمات انفورماتیک

: رشد قیمت هر سهم و تشکیل صف های خرید سهام برای شرکت خدمات انفورماتیک منجر به صدور اطلاعیه شفاف سازی و اعلام عدم تعدیل سود این شرکت 100 میلیارد تومانی شد.

 درپی رشد قیمت روزهای اخیر سهام خدمات انفورماتیک در بورس که با بازدهی 12 درصدی سهام در طول 6 ماه اخیر و تشکیل صف های خرید همراه بود ، این شرکت با صدور اطلاعیه ای به سازمان بورس شفاف سازی و اعلام کرد: در حال حاضر هیچ گونه اطلاعات افشا نشده‌ای نسبت به پیش بینی ارائه شده در تاریخ 2 مرداد ماه وجود ندارد و پیش بینی سود شرکت کماکان مبلغ 1351 ریال است. بدیهی است هر گونه تصمیمی که اطلاعات ارسالی به بورس را متاثر کند به نحو متقتضی و به موقع برای اطلاع سهامداران اعلام خواهد شد.


URL: http://www.bankosanat.ir/News/1799.bos