شماره: 1756 تاریخ : 1390/06/03-12:00:00

صدور مجوز برای 3شرکت فروشگاه زنجیره ای

فروشگاه های زنجیره ای در کشور به سرعت در حال افزایش است که امید واریم بر آن ها نظارت کافی صورت گیرد.

:رییس مرکز امور اصناف و بازرگانان کشور با بیان این مطلب که تا پایان سال جاری 10 شرکت فروشگاه زنجیره ای در کشور ایجاد خواهد شد، گفت: تاکنون 3 شرکت مجوز لازم را در این خصو

 

به گزارش روز پنجشنبه شبکه تخصصی بانک و صنعت ،حسن رادمرد با بیان این مطلب که تاکنون 3 مجوز ایجاد شرکت فروشگاه های زنجیره ای صادر و 4 مجوز دیگر نیز در مرحله صدور است گفت: با توجه به برنامه ریزی برای ایجاد 10 شرکت، پیش بینی می شود که تعداد شعب این فروشگاه ها در کشور به دو هزار واحد نیز برسد.
وی تعداد شعب فروشگاه های زنجیره ای
در کشور را یک هزار و 500 واحد اعلام کرد.


URL: http://www.bankosanat.ir/News/1756.bos