شماره: 1751 تاریخ : 1390/06/02-12:00:00

آیین نامه شوراى عالى سینما ابلاغ شد

آیین‌نامه «شورای عالی سینما» از سوی رئیس جمهور و رئیس شورای عالی سینما ابلاغ شد.

به گزارش شبکه تخصصی بانک و صنعت، بر این اساس، «شورای عالی سینما» به استناد اصول یکصد و بیست و هفتم و یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، متشکل از نمایندگان ویژه رئیس‌جمهور به عنوان عالی‌ترین مرجع سینمای کشور تشکیل می‌شود.
بر اساس این آیین نامه ،اعمال سیاست‌های واحد و متمرکز در حوزه سینمای ایران ، مدیریت واحد و متمرکز تمامی منابع و امکانات ملی در عرصه سینما، پیشرفت همه‌جانبه کمی و کیفی توانمندی‌های ملی در عرصه سینما، پیشرفت متوازن زیرساخت‌های سینمای ایران، تقویت مؤلفه‌های سینمای ملی به عنوان یکی از عناصر هویت اسلامی ـ ایرانی، رونق اقتصاد سینما و توانمندسازی بخش غیردولتی فعال در حوزه سینما، حمایت و هدایت سینمای ایران در جهت تحقق اهداف فرهنگی انقلاب اسلامی، ارتقای حضور اثرگذار و مشارکت سینمای ایران در عرصه بین‌المللی، گسترش، تنظیم و ساماندهی بازار فیلم در راستای توسعه اقتصاد سینما و پاسخ‌گویی به نیازها و مطالبات مخاطبان و افزایش کمی و ارتقای کیفی تولیدات سینمای ایران با توجه به مضامین، موضوعات و سوژه‌های ارزشمند از اهداف مورد انتظار از تشکیل «شورای عالی سینما» عنوان شده است.
بر اساس این آیین نامه، شورای عالی سینما وظایفی از جمله تصویب سیاست‌های کلان سینمای ایران، تعیین ساز و کارهای لازم برای اعمال مدیریت هماهنگ منابع و امکانات ملی در عرصه سینما، تصویب برنامه‌های حمایت از تولید آثار فاخر سینمایی، تصویب شیوه‌های حمایت از توسعه شهرک‌ها، پردیس‌ها و فضاهای سینمایی، ارائه تسهیلات و پشتیبانی مالی و اعتباری و حمایت از تأمین کالاها، خدمات و فعالیت‌های سینمایی، تصویب طرح‌های کلان و راهبردی سینمای ایران و اختصاص منابع لازم، پیشنهاد مقررات و لوایح موردنیاز در حوزه سینما به مراجع ذی‌ربط، اتخاذ راه‌کارهای مناسب و اصلاح زیرساخت‌ها به منظور بهبود شیوه‌های آموزش و تربیت سینماگران متعهد و تصویب برنامه‌های حمایت از فعالیت‌های پژوهشی و دستیابی به فناوری‌های روز در حوزه صنعت سینمارا بر عهده دارد.
همچنین جلسات «شورای عالی سینما» با حضور رئیس یا نایب رئیس و حداقل دوسوم اعضا رسمیـت‌یافته و تصمیمات آن با موافقت اکثریت حاضـرین و تأیید رئیس‌جمهور اتخاذ می‌شود.
تصمیمات «شورای عالی سینما» ، پس از تأیید رئیس‌جمهور، توسط رئیس جلسه شورای عالی ابلاغ شده و حسب مورد در حکم تصمیمات رئیس‌جمهور و هیئت وزیران و در چهارچوب قوانین و مقررات مربوط برای کلیه دستگاه‌های اجرایی و مراجع ذی‌ربط لازم‌الاجرا است.
جلسات «شورای عالی سینما» حداقل هر سه ماه یک‌بار به دعوت دبیر شورای عالی تشکیل می‌شود. دستور جلسات با هماهنگی رئیس شورای عالی توسط دبیر آن تعیین و به همراه مستندات مربوط حداقل ده روز پیش از تشکیل جلسه برای اعضا ارسال می شود.
به منظور بررسی و اظهارنظر تخصصی در خصوص دستور جلسات شورای عالی، «کمیسیون تخصصی شورای عالی سینما» با ترکیب وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی (رئیس کمیسیون تخصصی شورای عالی)،معاون امور سینمایی و سمعی و بصری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی (نایب رئیس کمیسیون تخصصی شورای عالی)، هفت (7) نفر کارشناسان سینمایی و سینماگران عضو شورای عالی سینما و سه (3) نفر صاحب نظر از سینماگران معتبر و شناخته‌شده و کارشناسان سینما به انتخاب شورای عالی سینما تشکیل می شود.
بر این اساس، «کمیسیون تخصصی شورای عالی سینما» می‌تواند کارگروه‌های تخصصی تشکیل دهد. ترکیب اعضاء وظایف و اختیارات این کارگروه‌ها با پیشنهاد رئیس کمیسیون تخصصی شورای عالی به تصویب کمیسیون تخصصی خواهد رسید.
همچنین به منظور هماهنگی، برنامه‌ریزی و تدارک برگزاری جلسات شورای عالی، کمیسیون و کمیته‌های تخصصی آن، ارجاع امور به کمیسیون و کارگروه‌های تخصصی حسب‌نظر دبیر شورای عالی و تهیه پیش‌نویس دستور و صورت جلسات و مصوبات شورای عالی، کمیسیون و کمیته‌های تخصصی، بایگانی و ارسال و دریافت مکاتبات و مستندات مربوط و سایر امور اجرایی شورای عالی و کمیسیون و کارگروه‌های تخصصی، دبیرخانه شورای عالی در معاونت امور سینمایی و سمعی و بصری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی تشکیل می‌شود.
رئیس دبیرخانه شورای عالی به پیشنهاد دبیر شورای عالی و حکم نایب رئیس شورای عالی برای مدت دو سال منصوب می‌شود.
بر این اساس، پس از تشکیل «سازمان سینمایی کشور»، عبارات «رئیس سازمان سینمایی کشور» و «سازمان سینمایی کشور» در این آیین‌نامه به ترتیب جایگزین عبارات «معاون امور سینمایی و سمعی و بصری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی» و «معاونت امور سینمایی و سمعی و بصری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی» خواهد شد.
این آیین‌نامه از سوی محمود احمدی نژاد؛ رئیس جمهور و رئیس شورای عالی سینما برای اجرا ابلاغ شده است.

 


URL: http://www.bankosanat.ir/News/1751.bos