شماره: 1732 تاریخ : 1390/06/01-12:00:00

تنها با 9 هزار تومان در ماه کودکان بهزیستی را تحت پوشش قرار دهید

:اشخاص نیکوکار و خیّر از طریق طرح بیمه " آتیه کودکان آسمانی" بیمه نوین می‌توانند به نفع کودکان تحت سرپرستی سازمان بهزیستی بیمه عمر خریداری کنند.

 به گزارش روز سه شنبه شبکه تخصصی بانک و صنعت ،مدیرعامل این شرکت با اعلام این خبر افزود: خیّرین با تحت پوشش قرار دادن این کودکان می‌توانند به آینده اقتصادی این کودکان در زمان رسیدن به سن قانونی کمک کنند.
غلامعلی غلامی ادامه داد: میزان سرمایه بیمه عمر و در نتیجه حق بیمه مربوط، به اختیار خیرین تعیین گردیده و حداقل آن در حدود 9 هزار تومان در ماه یا یک صد هزارتومان در سال می‌باشد و نیکوکارانی که تمایل داشته باشند می‌توانند چند کودک را تحت پوشش قرار دهند.
وی همچنین از مشارکت مدیران و کارکنان شرکت بیمه نوین در این امر خداپسندانه خبر داد و گفت: همکاران این شرکت تعدادی از این کودکان را تحت سرپرستی و پوشش قرار داده‌اند.
یادآور می‌شود شرکت بیمه نوین اخیراً با حمایت معنوی سازمان بهزیستی کشور اقدام به امر خداپسندانه و نیکوکارانه بیمه " آتیه کودکان آسمانی" کرده که با استقبال افراد خیر و نیکوکار مواجه شده است.


URL: http://www.bankosanat.ir/News/1732.bos