شماره: 1690 تاریخ : 1390/05/28-12:00:00

مدیر گازرسانی شرکت ملی گاز خبر داد:

واگذاری شرکت های گاز استانی به صورت هلدینگ

:مدیر گازرسانی شرکت ملی گاز از واگذاری شرکت های گاز استانی، بازرگانی‌‌گاز و گازخودرو به صورت هلدینگ خبرداد و گفت: این شرکت ها دیگر به صورت مجزا واگذار نمی شوند.

 

به گزارش روز جمعه شبکه تخصصی بانک و صنعت ،مجتبی شیخ بهایی با اشاره به واگذاری شرکت های گاز استانی به بخش خصوصی گفت: آخرین تصمیمی که در این زمینه گرفته شده و ابلاغ شده است واگذاری به صورت هلدینگ است.
وی ادامه داد: به این ترتیب 30 شرکت گاز استانی به همراه شرکت گاز خودرو و بازرگانی گاز به صورت هلدینگ و از طریق بورس واگذار می شوند و دیگر به صورت مجزا واگذار نخواهد شد.
مدیر گازرسانی شرکت ملی گاز با اشاره به صدور قبوض گازبها به صورت یک ماهه افزود: این کار اگر چه برای شرکت ملی گاز هزینه دارد و باید تعداد کنتور خوان ها افزایش یابد ولی نزدیک به 2 ماه است که شرکت گاز به این سمت قدم برداشته و کارهای اولیه در این خصوص انجام شده است.
وی گفت: درحال حاضر هر 36 روز قبوض صادر می شود اما از ماه آینده قبوض به صورت یک ماهه صادر و به دست مشترکین می رسد.


URL: http://www.bankosanat.ir/News/1690.bos