شماره: 1680 تاریخ : 1390/05/27-12:00:00

دلالان برنج را در بازار گران می کنند

:دبیر انجمن برنج ایران با تاکید بر اینکه امسال کیفیت برنج نسبت به سال قبل افزایش یافته است، گفت: هماکنون شاهد افت قیمت برنج به دلیل عرضه تولید سال جاری به بازار هستیم.

 

به گزارش روز پنجشنبه شبکه تخصصی بانک و صنعت ،جمیل علیزاده شایق اظهار کرد: هر ساله در فصل برداشت قیمت برنج کاهش مییابد و امسال نیز بنا به رسم هر ساله این اتفاق افتاده و اکنون مرغوبترین نوع برنج تولیدی مازندران با قیمت 3300 تا 3500 تومان در کیلو با ناخالصی صفر درصد به بازار عرضه میشود.
وی گرانیهایی که بعضا از گوشه و کنار شنیده میشود را نشات گرفته از فعالیت دلالان دانست و تاکید کرد: این افزایش قیمتها فقط منحصر به تهران بوده و در باقی شهرهای کشور دیده نشده است.
شایق اضافه کرد: آنچه عمده و خردهفروشان در تهران به عنوان دلیل گرانی برنج عنوان میکنند اجرای قانون هدفمند کردن یارانه-ها و تاثیر آن بر قیمت تولید این محصول است در حالی که اجرای این قانون بر قیمت برنج هیچ تاثیری نداشته و این تنها یک بهانه است.
دبیر انجمن برنج خاطرنشان کرد: هماکنون در فصل برداشت برنج قرار داریم و به تبع آن قیمتها با افت مواجه شده است.
وی متذکر شد: قیمت کیفیترین برنج به 3500 تومان نمیرسد و این نوع محصول به صورت صد در صد خالص و با درصد شکستگی دو یا سه درصد به فروش میرسد.
شایق توضیح داد: همین برنج وقتی از طریق واسطهها به تهران میرسد علاوه بر افزایش نامعقول قیمت آن، درصد ناخالصی آن هم افزایش مییابد.
وی تاکید کرد: وزارت صنعت، معدن و تجارت برای مقابله با فعالیت این دلالان و جلوگیری از سودجویی آنها طرحهایی اندیشیده که به زودی بازار را به تعادل خواهد رساند.

 

 


URL: http://www.bankosanat.ir/News/1680.bos