شماره: 1645 تاریخ : 1390/05/24-12:00:00

برای دریافت وام ، ضمانت کارمند رسمی الزامی نیست

رییس کل بانک مرکزی گفت:برای دریافت وام از شبکه بانکی لزومی ندارد که حتماً ضامن ها ، کارمند رسمی باشند.

به گزارش روز دوشنبه شبکه تخصصی بانک و صنعت، دکتر  بهمنی در حاشیه جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی تصریح کرد:  ابلاغی که بانک ها شده است دو نفر ضامن معتبر برای دریافت وام است.

وی با بیان اینکه برای وام های بزرگ اصلاً کارمند توانایی ضمانت ندارد ، گفت : برای وام های کوچک هم لزومی ندارد که دو نفر ضامن حتماً کارمند رسمی باشند و این موضوع را بخشنامه خواهیم کرد.

بهمنی درباره نرخ تورم گفت: در ماه گذشته روند افزایش تورم کاهنده بوده است و امیدواریم تا آذر روند افزایش تورم متوقف شود


URL: http://www.bankosanat.ir/News/1645.bos