شماره: 1636 تاریخ : 1390/05/24-12:00:00

وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی

زنان سرپرست خانوار شهری رایگان بیمه می شوند

:سرپرست معاونت امور اجتماعی وزارت تعاون، کارو رفاه اجتماعی گفت: زنان سرپرست خانوار شهری به صورت رایگان بیمه می شوند.

 

به گزارش روز دوشنبه شبکه تخصصی بانک و صنعت ،صمدالله فیروزی افزود: تا پایان سال جاری بیش از 300 هزار زن سرپرست خانوار شهری زیر پوشش بیمه‌‌های اجتماعی به صورت رایگان قرار می‌گیرند.
وی ادامه داد: درآینده به تدریج همه زنان سرپرست خانوار شهری زیر پوشش بیمه‌های اجتماعی قرارمی گیرند و اجرای طرح بیمه اجتماعی زنان سرپرست خانوار از منابع هدفمند سازی یارانه صورت می گیرد.
فیروزی اضافه کرد: در راستای اجرای این طرح هم‌ اکنون زنان سرپرست خانوار روستایی بدون مشکل و با شناسایی نهادهای حمایتی ازجمله بهزیستی و کمیته امداد زیر پوشش بیمه اجتماعی قرار می‌گیرند.


URL: http://www.bankosanat.ir/News/1636.bos