شماره: 1632 تاریخ : 1390/05/23-12:00:00

مدیرعامل صندوق تامین‌اجتماعی:

بیمه تکمیلی بازنشستگان تامین‌اجتماعی از ابتدای مهرماه اجرا می‌شود

:مدیرعامل صندوق تامین اجتماعی از اجرای بیمه مکمل بازنشستگان تامین ‌اجتماعی از ابتدای مهرماه سال‌ جاری خبر داد و گفت: این بیمه به صورت یکسان برای بازنشستگان سراسر کشور اع

 

به گزارش روز یکشنبه شبکه تخصصی بانک و صنعت ،'رحمت‌اله حافظی' همچنین به افزایش بودجه مربوط به پرداخت وام‌های ضروری به بازنشستگان تامین ‌اجتماعی اشاره کرد و افزود: اعتبار وام‌ها در سال‌ جاری افزایش خوبی داشته است و امیدواریم با پرداخت وام بازنشستگی، شاهد ارایه خدمات مطلوب به بازنشستگان و جلب رضایت خاطر آنان باشیم.
حافظی به زیر پوشش قرار دادن داروها اشاره کرد و گفت: صندوق تامین اجتماعی تابع مصوبات شورای عالی بیمه است و به صورت مستقل اعمال‌ نظر نمی‌کند.


URL: http://www.bankosanat.ir/News/1632.bos