شماره: 1630 تاریخ : 1390/05/23-12:00:00

توسط صندوق بازنشستگی کارکنان بانک ها :

معامله 40 میلیارد تومانی بلوک 11.8درصدی بیمه آسیا قطعی شد

:صندوق بازنشستگی کارکنان بانک ها روز گذشته معامله 40 میلیارد و 395 میلیون تومانی بلوک 11.8درصدی سهام بیمه آسیا را قطعی کرد.

 

به گزارش روز یکشنبه شبکه تخصصی بانک و صنعت ،دومین عرضه بلوک 11.8درصدی سهام بیمه آسیا درحالی 9 مرداد ماه از سوی سرمایه گذاری صبا تأمین انجام شده بود که در جریان این عرضه 53 میلیون و730 هزار سهم بدون رقابت و به همان قیمت پایه هر سهم 750 تومان فروخته شد.
حال با گذشت 9 روز کاری از این معامله ،‌ روز گذشته صندوق بازنشستگی کارکنان بانک با پرداخت 35 درصد وجه نقد این معامله 40 میلیارد و 395 میلیون تومانی و ارایه استناد پایاپای به شرکت بورس قعطیت این معامله را احراز کرد و مالک 11.8 درصد سهام بیمه آسیا شد.
این بلوک قرار بود 23 اسفند ماه سال گذشته عرضه شود، اما به دلیل درخواست فروشنده یعنی سرمایه گذاری صبا تأمین، ‌این عرضه انجام نشد.
بیمه آسیا بعد از بیمه البرز به عنوان دومین شرکت بیمه ای مشمول اصل 44 با واگذاری 10درصد سهام به نرخ هر سهم 1486 ریال از دوم دی 88 به جمع شرکت های بورسی پیوسته است.


URL: http://www.bankosanat.ir/News/1630.bos