شماره: 163 تاریخ : 1390/03/13-12:00:00

4 شرکت بیمه جدید در راه است

رئیس کل بیمه مرکزی ایران از ورود 4 شرکت بیمه ای جدید به بازار صنعت بیمه کشور در سالجاری خبرداد و گفت: اولین شرکت بیمه الکترونیکی امسال راه اندازی می شود.

 به گزارش شبکه تحلیلی خبری بانک و صنعت ،جواد فرشباف ماهریان از ورود 4 شرکت بیمه ای جدید به بازار صنعت بیمه کشور در سال جاری خبرداد و گفت: علاوه بر آن 12 شرکت جدید دیگر برای ورود به عرصه صنعت بیمه ای کشور به بیمه مرکزی ایران درخواست ارائه کرده اند.
رئیس کل بیمه مرکزی ایران یکی از الزامات شرکتهای بیمه خصوصی جدید برای ورود به این بازار را تامین سرمایه مورد نیاز آنها عنوان و بیان کرد: همچنین باید صلاحیت این شرکتها برای ورود به این عرصه به تائید برسد.
وی یکی دیگر از برنامه هایی که تا پایان سال جاری اجرایی خواهد شد را ارائه مجوز به اولین شرکت بیمه الکترونیکی در کشور عنوان و بیان کرد: براین اساس اولین شرکت بیمه مجازی در کشور راه اندازی خواهد شد.
فرشباف ماهریان با انتقاد از اینکه بخش عمده ای از اقدامات در صنعت بیمه از قبیل دریافت حق بیمه و غیره به صورت سنتی در کشور و به روش حضوری صورت می گیرد، تصریح کرد: به همین دلیل تصمیم داریم که بخشی از فعالیتها در این صنعت به روش غیرحضوری انجام شود.
رئیس شورای عالی صنعت بیمه کشور از انجام زیرساختها و زمینه های مورد نیاز برای انجام چنین برنامه ای در صنعت بیمه کشور خبرداد و عنوان کرد: فناوری های اطلاعاتی در این بازار برای رشد وتوسعه صنعت بیمه و تسهیل امور رشد خواهد یافت.
وی یکی دیگر از برنامه های این صنعت را انتقال ریسک صنعت بیمه به بازار سرمایه کشور عنوان و بیان کرد: به همین منظور تشکیل یک بازار مشترک اتکایی بیمه و بورس در دستور کار قرار دارد.
فرشباف ماهریان از تشکل حساب ویژه مقابله با تحریم در صنعت بیمه خبرداد و اظهارداشت: این حساب با کمک و همکاری دولت تشکیل شده و بورسی ها می توانند در این بازار مشترک ریسک بیمه را خریداری کنند.


URL: http://www.bankosanat.ir/News/163.bos