شماره: 1628 تاریخ : 1390/05/23-12:00:00

وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی اعلام کرد:

تاخیر 5 ماهه بیمه خدمات درمانی در پرداخت بدهی وزارت بهداشت

:وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی درخصوص مطالبات وزارت بهداشت از شرکت‌های بیمه‌ اظهار داشت:« میزان بدهکاری بیمه‌های تجاری 200 میلیارد و بدهی سایر شرکت‌های بیمه‌ای به وزا

 

به گزارش روز یکشنبه شبکه تخصصی بانک و صنعت ،مرضیه وحید دستجردی تأخیر پرداخت‌های سازمان بیمه خدمات درمانی به وزارت بهداشت را 5/2 ماه اعلام کرد. مدت تاخیر این سازمان بیمه‌گر پیش از این از سوی رییس این سازمان 45 روز اعلام شده بود .
این در حالی است که به گفته وزیر بهداشت، سازمان تأمین اجتماعی روند پرداخت‌ها بدهی‌ها را بهتر کرده و تقریباً مطالبات سال گذشته را کامل داده‌است.
وزیر بهداشت معتقد است که پرداخت‌های سازمان بیمه خدمات درمانی نسبت به سال‌های گذشته بهتر شده به نحوی که مطالبات سال گذشته پرداخت و دو ماه اول سال به صورت علی‌الحساب پرداخت شده است که این امر در به روز شدن کارانه پرسنل بیمارستانی تأثیر دارد.
"
مرضیه وحید دستجردی" درخصوص مطالبات وزارت بهداشت از شرکت‌های بیمه، نیز اظهار داشته میزان بدهکاری بیمه‌های تجاری 200 میلیارد و بدهی سایر شرکت‌های بیمه‌ای به وزارت بهداشت 400 میلیارد تومان است.
طبق قانون، سازمان‌های بیمه‌گر دو هفته پس از دریافت مدارک باید 60 درصد مطالبات را به صورت علی‌الحساب به بیمارستان‌ها پرداخت کرده و تا سه ماه به طور کامل مطالبات را تسویه کنند.
دستجردی با اعلام این که کارانه پرسنل بیمارستانی اعم از پزشکان، پرستاران و پیراپزشکان باید به روز شود، گفت:«مسأله افزایش حق جذب که به تازگی از سوی رییس جمهوری اعلام شد یکی از مشکلات حقوقی پرسنل وزارت بهداشت است که باید اعمال شود.»

 

 


URL: http://www.bankosanat.ir/News/1628.bos