شماره: 1593 تاریخ : 1390/05/18-12:00:00

اختصاص 1000 میلیارد تومان تسهیلات برای کشت گندم و جو

:مدیرعامل بانک کشاورزی از اختصاص 10 هزار و 723 میلیارد ریال سرمایه در گردش برای کشت گندم و جو در سال زراعی 90- 91 خبر داد.

 

به گزارش روز سه شنبه شبکه تخصصی بانک و صنعت ،محمد طالبی افزود: بر اساس تقاضای معاونت تولیدات گیاهی وزارت جهاد کشاورزی و تصویب هیئت مدیره بانک کشاورزی مبلغ 10 هزار و 723 میلیارد ریال از محل منابع داخلی بانک برای تأمین هزینه کاشت، داشت و برداشت گندم و جو در سال زراعی 90- 91 اختصاص یافت.
مدیرعامل بانک کشاورزی افزود: این مبلغ بر اساس پیشنهاد معاونت تولیدات گیاهی و به شرح جدولی که از سوی آن معاونت به بانک ابلاغ شده، به صورت استانی توزیع می شود و به ازای هر هکتار بین 300 تا 400 هزار تومان تسهیلات به کشاورزان به نرخ بسته سیاستی نظارتی بانک مرکزی(11درصد) پرداخت می شود.
طالبی افزود: بر اساس برنامه تولید گندم و جو در کشور و توزیع استانی آن و طبق پیشنهاد معاونت تولیدات گیاهی این منابع برای تأمین سرمایه در گردش از شهریور ماه در اختیار کشاورزان قرار می گیرد و حداکثر مدت بازپرداخت آن تا پایان مرداد 91 از محل برداشت محصول و درآمد کشاورزان تأمین خواهد شد.
وی افزود: با توجه به بررسی دقیق معاونت تولیدات گیاهی مبلغ تصویب شده تقریبا تمام نیاز بخش کشاورزی را برای یک سال تأمین می کند و انتظار می رود اولین تسهیلات از شهریور 90 پس از تصویب استانی و ابلاغ سهمیه ها به کشاورزان پرداخت شود.
وی تأکید کرد: منابع این تسهیلات از محل منابع داخلی بانک تأمین شده و ارتباطی به وجوه اداره شده دولت ندارد

 

 


URL: http://www.bankosanat.ir/News/1593.bos