شماره: 1580 تاریخ : 1390/05/18-12:00:00

مژده به سهامداران، بانک پاسارگاد با پلاک ۴۶۳ وارد بورس شد

بانک پاسارگاد با نماد «وپاسار» در فهرست نرخ‌های تابلوی اصلی بازار اول بورس اوراق بهادار تهران درج شد.

 

بنا به مصوبه‌های ۱۷ بهمن ۱۳۸۹ و ۲۹ خرداد ۱۳۹۰ هیئت پذیرش اوراق بهادار، بانک پاسارگاد در بورس اوراق بهادار تهران پذیرفته شد. با توجه به احراز موارد تعیین شده در مصوبه‌های مزبور، از این تاریخ (۱۵ مرداد ۱۳۹۰) به عنوان چهارصد و شصت و سومین شرکت پذیرفته شده در بخش «واسطه‌گری‌های مالی» گروه «واسطه‌گری‌های پولی» و طبقه‌ی «سایر واسطه‌گری‌های پولی»، با کد «۱۱-۱۹-۶۵» و نماد «وپاسار» در فهرست نرخ‌های تابلوی اصلی بازار اول بورس اوراق بهادار تهران درج می‌شود.


URL: http://www.bankosanat.ir/News/1580.bos