شماره: 1529 تاریخ : 1390/05/16-12:00:00

تشکیل ستاد پرداخت خسارت‌های بدنی بیمه آسیا

:ستاد پرداخت خسارت‌های بدنی بیمه آسیا با تصویب هیئت‌مدیره این شرکت فعالیت خود را آغاز کرد.

 

به گزارش روز یکشنبه شبکه تخصصی بانک و صنعت ،در جهت تکریم ارباب رجوع و تسریع امور بیمه‌گذاران بیمه‌های اتومبیل بیمه آسیا، ستاد پرداخت خسارت‌های بدنی بیمه آسیا تشکیل و فعالیت خود را آغاز کرد.

این گزارش می‌افزاید: این ستاد با هدف ساماندهی و نظارت بر روند پرداخت خسارت‌های بدنی، ایجاد وحدت رویه و اقدام لازم برای پیشگیری از پرداخت خسارت من غیرحق تشکیل شده است.

همچنین مسئولیت بازنگری فرآیند رسیدگی به پرونده‌های خسارت بدنی و حدود اختیارات کلیه واحدهای رسیدگی کننده بر اساس استعدادهای کارشناسی بر عهده این ستاد است.

معاون برنامه‌ریزی و توسعه مدیرعامل به عنوان نماینده مدیرعامل و رئیس، مدیر بیمه‌های اتومبیل به عنوان نایب رئیس، معاون مدیر بیمه‌های اتومبیل به عنوان دبیر و مدیریت‌های بازرسی و انتظامات، حقوقی، مالی، امور شعب و نماینده معاونت بیمه‌های اشخاص و مسئولیت بیمه آسیا به عنوان اعضا در ستاد پرداخت خسارت‌های بدنی بیمه آسیا حضور دارند.

 


URL: http://www.bankosanat.ir/News/1529.bos