شماره: 1519 تاریخ : 1390/05/15-12:00:00

راه اندازی اتحادیه فرش دستباف ایرانی در لبنان

: رئیس مرکز ملی فرش ایران گفت: مقدمات تاسیس اتحادیه فرش دستباف ایرانی در لبنان انجام شده و ظرف چند ماه آینده به طور رسمی آغاز به کار خواهد کرد.

   فیصل مرداسی افزود: بررسی چگونگی ایجاد هماهنگی بین فرش فروشان ایرانی مقیم لبنان منجر به ایجاد اتحادیه فروشندگان فرش دستباف ایرانی شد.
     او اظهار کرد: هم اکنون کارهای مربوط به تعیین هیات موسس و نمایندگان اتحادیه فروشندگان فرش دستباف در لبنان انجام شده و پیش بینی می شود ظرف مدت چند ماه آینده این اتحادیه به طور رسمی فعالیت خود را آغاز کند.


     مرداسی در خصوص وظایف این اتحادیه گفت: ماموریت تنظیم بازار، ایجاد هماهنگی میان اعضا و فروشندگان مقیم لبنان، ارائه مشورت، انتقال نقطه نظرات و مشکلات به دولت، نظارت بر فعالیت اعضا و جلوگیری از رقابت ناسالم از مهمترین اهداف تشکیل این اتحادیه بوده است.
     وی با اشاره به اینکه لبنان پنجمین واردکننده بزرگ فرش دستباف ایران است تاکید کرد: در 2 سال اخیر پس از تشکیل اتحادیه مشابه در ایتالیا این دومین اتحادیه برون مرزی فرش دستباف خواهد بود.


     مرداسی ادامه داد: در سالهای گذشته نیز اتحادیه هایی در کشورهای آلمان و ژاپن تاسیس شده بود که با اضافه شدن کشور لبنان اکنون فروشندگان برون مرزی فرش دستباف ایران در 4 کشور صاحب اتحادیه هستند.


     رئیس مرکز ملی فرش ایران خاطرنشان کرد: بزرگترین واردکنندگان فرش دستباف ایران به ترتیب آمریکا، آلمان، امارات متحده عربی، ژاپن و لبنان هستند.
     او تاسیس اتحادیه فروشندگان فرش دستباف ایرانی در کویت را برنامه بعدی مرکز ملی فرش ایران دانست. 


URL: http://www.bankosanat.ir/News/1519.bos