شماره: 1514 تاریخ : 1390/05/15-12:00:00

مدیرعامل صندوق تامین‌اجتماعی:

وام های ضروری به بیمه‌شدگان و بازنشستگان تامین‌اجتماعی پرداخت می شود

:مدیر عامل صندوق تامین اجتماعی از پرداخت تسهیلات به بیمه‌شدگان و بازنشستگان در قالب وام‌های ضروری از جمله احداث مسکن، تامین مسکن، هزینه ازدواج و کمک هزینه تحصیلی در سال‌

 

به گزارش روز شنبه شبکه تخصصی بانک و صنعت ،'رحمت اله حافظی' افزود: شیوه نامه تسهیلات یاد شده به منظور اعطای وام ضروری تحصیلی، ازدواج و تامین مسکن از سوی تامین اجتماعی به واحدهای اجرایی این صندوق ابلاغ شده است.


وی افزود: این تسهیلات به بیمه‌شدگان و بازنشستگانی که شرایط لازم را مطابق با شیوه نامه ارسالی به واحدهای اجرائی دارا باشند، از سوی شعب تامین‌اجتماعی پرداخت می‌شود و اعتبار مربوط به هر استان براساس سرانه شمار بیمه‌شدگان و بازنشستگان آن استان تعیین و تخصیص می‌یابد.


حافظی به مبلغ و شرایط اعطای این وام به بیمه شدگان و بازنشستگان اشاره ای نکرده است.


در زمان حاضر صندوق تامین اجتماعی 32 میلیون و 500 هزار نفر بیمه شده تبعی و غیر تبعی و یک میلیون و 100 هزار نفر بازنشسته زیر پوشش دارد.

 


URL: http://www.bankosanat.ir/News/1514.bos