شماره: 1511 تاریخ : 1390/05/15-12:00:00

از اول مهرماه

بیمه تکمیلی برای بازنشستگان تامین اجتماعی

وی گفت : وقتی سال گذشته ما کار را شروع کردیم، با شکستهای متعدد مواجه شدیم چرا که بعضی از کانونها نتوانسته بودند قرارداد ببندند.

:رئیس سازمان تامین اجتماعی در مورد بیمه تکمیلی بازنشستگان گفت: «بیمه تکمیلی به عهده سازمان نیست بلکه کانونهای بازنشستگی تصویب کردند که سازمان درصدی از حقوق بازنشستگان کس

 

به گزارش روز شنبه شبکه تخصصی بانک و صنعت ،رحمت الله حافظی ادامه داد: « برای اینکه این مشکل حل شود، ما اعلام آمادگی کردیم و به کانونها پیشنهاد کردیم که ما به وکالت از تمام کانونها با بیمه‌های تجاری وارد مذاکرده شویم چرا که وقتی این اتفاق بیفتد دو مزیت وجود دارد: یکی اینکه ما وقتی با این بمیه‌ها قرارداد ببندیم، جمعیت تحت پوشش را یک میلیون و 500 هزارنفر اعلام می‌کنیم و سرانه بیمه بسیار کاهش پیدا می‌کند و دوم اینکه وقتی که به نمایندگی از تمام کانونها وارد مذاکره شودیم، بسته‌ای که تعریف می‌شود بسته واحدی خواهد بود که کانون‌ها هم پذیرفتند و تفاهم‌های اولیه انجام شده و از اول مهرماه هم خدمات برای کل بازنشستگان اعمال خواهد شد و اگر کسی مایل به استفاده از بیمه تکمیلی نیست، می‌تواند به ما اعلام کند که آن درصد حقوقش کم نشود.»


URL: http://www.bankosanat.ir/News/1511.bos