شماره: 1497 تاریخ : 1390/05/12-12:00:00

حفظ مشتریان وفادار از وظایف یک بانکدار است

تهران -شبکه تخصصی بانک وصنعت :مدیر شعب بانک کشاورزی استان اصفهان ، حفظ مشتریان وفادار را از وظایف یک بانکدار اعلام کرد.

 به گزارش روز سه شنبه شبکه تخصصی  بانک و صنعت به  نقل از روابط عمومی مدیریت شعب بانک در استان اصفهان ، اسماعیل اسفندیاری مدیر شعب بانک کشاورزی استان اصفهان در دیدار معاونان و اعضای کارگروه تجهیزمنابع مدیریت استان اصفهان با مدیر کل و معاونان کمیته امداد حضرت امام (ره) استان اصفهان گفت : کمیته امداد از جمله نهادهای مردمی است که وظیفه ای بس سنگین و ارزشمند برای محرومیت زدایی از جامعه به عهده دارد.
بر اساس این گزارش ، اسماعیل اسفندیاری با قدردانی از مسئولان کمیته امداد به لحاظ متمرکز کردن حسابهای کمیته در بانک کشاورزی افزود : دیدگاه ما نسبت به کمیته امداد علاوه بر یک مشتری ویژه نگاهی ارزشی و انسانی است.
این گزارش می افزاید ؛ در این دیدار همچنین صدق مدیر کل کمیته امداد امام (ره) استان اصفهان نیز بانک کشاورزی را از جمله بانک هایی دانست که در بحث اشتغالزایی و کارآفرینی همکاری مطلوبی را با کمیته امداد داشته است.
خاطر نشان می سازد چندی پیش در جشنواره کارآفرینی کمیته امداد از بانک کشاورزی استان اصفهان به عنوان حامی نمونه قدردانی کرد.


URL: http://www.bankosanat.ir/News/1497.bos