شماره: 1478 تاریخ : 1390/05/11-12:00:00

رشد دسته جمعی متغیرهای بورس تهران

:در پایان معاملات امروز بورس تهران شاخص کل 159واحد افزایش یافت و به رقم یی هزار و 270 واحد رسید.

 

به گزارش روز سه شنبه شبکه تخصصی بانک و صنعت ،بازار امروز شاهد رشد دسته جمعی همه متغیرهای بورسی بود  . حجم و ارزش معاملات و شاخص های بورس با صعود مواجه شدند و اکثر نمادهای بازار در محدوده های مثبت مورد معامله قرار می گرفتند  .

همچنین در معاملات امروز نماد ییی سهم با رشد قیمت نسبت به روز گذشته، ییی سهم با افت قیمت و یی سهم بدون تغییر معامله شدند که ارزش معاملات معادل 927 میلیارد و 765 میلیون ریال بود.

شاخص کل 159 واحد و شاخص 30 شرکت بزرگ در بازار امروز 12 واحد بالا رفتند. همچنین شاخص آزاد شناور رشدی 266 واحدی را شاهد بود.

شاخص های بازار اول و دوم به ترتیب 143 و 110 واحد بالا رفتند و شاخص صنعت با رشدی 128 واحدی به رقم 19هزار و 517 واحدی رسید.

 


URL: http://www.bankosanat.ir/News/1478.bos