شماره: 1473 تاریخ : 1390/05/10-12:00:00

در دنیای اینترنت

واگذاری بیش از 900 هزار پورت پر سرعت اینترنت در کشور

: تعداد پورت‌های ADSL نصب شده در سطح کشور توسط گروه شرکت‌های PAP، تا پایان خرداد 1390، از مرز 1 میلیون و500 هزار پورت گذشت که از این تعداد بیش از 911 هزار پورت هم اکنون

طبق آخرین آمار سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، تعداد پورت‌های ADSL نصب شده در سطح کشور توسط گروه شرکت‌های ندا تا پایان خرداد 1390 از مرز 1 میلیون و500 هزار پورت گذشت که از این تعداد بیش از 911 هزار پورت هم اکنون به کاربران واگذار شده است.
طبق این گزارش تا آخر خرداد ماه سال جاری، 1 میلیون و 537 هزار و 184 پورت ADSL در 31 استان توسط شرکت‌های بخش خصوصی دارای پروانه PAP در کل کشور نصب شده است.
بر اساس این گزارش، در مقایسه با آمار قبلی (تا آخر اردیبهشت) حدود 76 هزار و 145 پورت به مجموع پورت‌های ADSL نصب شده گروه شرکت‌های ندا در کل کشور اضافه شده که این میزان افزایش، نسبت به یک ماه پیش از آن، تقریباً دو برابر شده است.
بنابراین گزارش، شرکت‌های ندا در سطح کشور و تا آخر خرداد ماه مجموعاً 911 هزار و 662 پورت ADSL دایر کرده‌اند که این آمار حاکی از افزایش 27 هزار و 292 پورت ADSL دایری است که توسط کاربران در حال بهره‌برداری است.
بنا بر این گزارش در "استان تهران " تا 31 خرداد 90، آمار پورت‌های منصوبه و دایری واگذار شده توسط گروه شرکت‌های ندا در استان تهران به ترتیب به 557 هزار و 336 پورت و 337 هزار و 403 پورت رسیده است.
تعداد پورت‌های منصوبه شرکت‌های ندا در "شهر تهران "، 439 هزار و 622 پورت است که از این تعداد 288 هزار و 253 پورت در حال بهره‌برداری است. 
 


URL: http://www.bankosanat.ir/News/1473.bos