شماره: 1460 تاریخ : 1390/05/10-12:00:00

حق بیمه متقاضیان بیمه ایرانیان در سال 90 ابلاغ شد

:مدیرعامل سازمان بیمه خدمات درمانی، حق بیمه صندوق بیمه ایرانیان برای سال 90 را برای هر نفر معادل 50 درصد حق سرانه مصوب، ماهانه به مبلغ چهارهزار و 700تومان و سالانه به مب

 

به گزارش روز دوشنبه شبکه تخصصی بانک و صنعت ،محمد باقر هداوند در مورد استقرار کامل نظام ارجاع و پزشک خانواده طی دو سال آینده در سراسر کشور افزود: با توجه به دستور ریاست جمهوری این برنامه با هماهنگی کامل سازمانهای بیمه گر و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با تمامی توان به پیش خواهد رفت.

وی اظهار داشت: این سازمان با تخصیص بیش از دو میلیارد و 500 میلیون تومان جهت اجرای این طرح و نیز چاپ دفترچه های بیمه مورد نیاز و عقد قرارداد با تمامی پزشکان معرفی شده از سوی ستاد عملیاتی پزشک خانواده در استان و شهرستان های پایلوت، تا کنون به تمامی تکالیف خود عمل کرده است.

هداوند با بیان تخصیص یک هزار و 110میلیارد تومان به صندوق بیمه روستائیان و عشایر تصریح کرد:امیدواریم امسال نیز سازمان بتواند به وظایف خطیر خود در قبال روستائیان به شایستگی عمل کند.


URL: http://www.bankosanat.ir/News/1460.bos