شماره: 1452 تاریخ : 1390/05/09-12:00:00

مرحله دوم ثبت نام بیمه طلایی فرهنگیان به زودی اعلام می شود

:یک مسئول شرکت بیمه آتیه سازان حافظ اعلام کرد با توجه به اینکه مهلت ثبت نام مرحله اول بیمه طلایی فرهنگیان به پایان رسیده است به زودی مرحله دوم ثبت نام برای اخذ کارت بیم

 به گزارش روز یکشنبه شبکه تخصصی بانک و صنعت ،وی اظهار داشت: افرادی که در مرحله اول ثبت نام کرده اند منتظر اعلان عمومی و یا دریافت sms جهت اخذ کارت بیمه طلایی خود باشند.
به گفته وی محل اخذ کارت بیمه طلایی،همان ناحیه انتخاب شده درسایت به هنگام ورود اطلاعات می باشد.


URL: http://www.bankosanat.ir/News/1452.bos