شماره: 1427 تاریخ : 1390/05/08-12:00:00

سعدالله نصیری قیداری :

دولت در صنعت گردشگری از بخش خصوصی حمایت ‌کند

نماینده مردم زنجان و طارم در مجلس با بیان این که بخش خصوصی در صنعت گردشگری حمایت نمی‌شود، گفت: دخالت‌های نابجای دولت مهمترین عامل ضعیف شدن بخش خصوصی در حوزه گردشگری است.

 به گزارش روز شنبه  شبکه تخصصی بانک و صنعت ،"سعدالله نصیری قیداری"  گفت: یکی از کارآمدترین درآمدها برای دولت صنعت گردشگری است، زیرا منابع درآمدی در این صنعت ارزش افزوده بالایی دارند.

نماینده مردم زنجان و طارم در مجلس شورای اسلامی افزود: دولت و بانک‌ها باید سرمایه‌داران را تشویق کنند تا بدون هیچ محدویتی در زمینه صنعت گردشگری سرمایه‌گذاری کنند.

وی ادامه داد: سازمان میراث فرهنگی کشور باید یک برنامه جامع و بلندمدتی ارائه کند تا بسترهای توسعه صنعت گردشگری به نحوی مطلوب در کشور مهیا شود.

نصیری‌قیداری تصریح کرد: صنعت گردشگری می‌تواند وابستگی و نزدیکی فرهنگی در میان تمامی مردم ایران ایجاد کند و فرهنگ ایرانی را در میان مردم جامعه نهادینه کند.

وی توضیح داد: صنعت گردشگری با اشتغال رابطه مستقیم دارد و اگر این رابطه تقویت شود، بسیاری از مشکلات اقتصادی مردم استان زنجان برطرف خواهد  شد.

عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس، اظهار امیدواری کرد که دولت با همکاری بخش خصوصی می‌تواند صنعت گردشگری را در کشور توسعه دهد و بسترهای اشتغال را در کشور مهیا کند.


URL: http://www.bankosanat.ir/News/1427.bos