شماره: 1417 تاریخ : 1390/05/07-12:00:00

رشد اقتصادی کره جنوبی به زیر 1 درصد رسید

بانک مرکزی کره جنوبی اعلام کرد رشد اقتصادی این کشور از 1.3 درصد در سه ماه نخست 2011 به 0.8 درصد در سه ماه دوم کاهش یافت.

 به گزارش روز جمعه شبکه تخصصی بانک و صنعت به نقل از بلومبرگ تشدید بحران مالی و بدهی در منطقه یورو و مشکلات اقتصادی آمریکا موجب کاهش صادرات کره جنوبی در سه ماه دوم 2011 شده است .
بر اساس این گزارش کارشناسان اقتصادی پیش بینی می کردند رشد اقتصادی کره جنوبی در سه ماه دوم امسال با توجه به افزایش مصرف و تقاضای داخلی افزایش یابد .
رشد اقتصادی کره جنوبی در این مدت نسبت به سه ماه نخست امسال کمتر از 0.8 درصد رشد داشته است . رشد اقتصادی کره در سه ماه نخست امسال به بیش از 1.3 درصد رسیده بود . بانک مرکزی کره در ادامه افزود گرچه سرمایه گذاری و مصرف بخش خصوصی در سه ماه دوم 2011 افزایش یافته است ولی میزان صادرات این کشور با کاهش روبرو شده است .
بانک مرکزی کره جنوبی پیش بینی کرد با کاهش قیمت نفت در شش ماه دوم 2011 و افزایش سرمایه گذاری و رشد صادرات رشد اقتصادی این کشور در سال 2011 به بیش از 4.3 درصد برسد . همچنین رشد اقتصادی این کشور در سه ماه سوم امسال به 1.5 درصد و در سه ماه چهارم نیز به 1.5 درصد خواهد رسید .
صادرات کره جنوبی که در سه ماه نخست امسال با رشد 3.3 درصدی روبرو شده بود در سه ماه دوم با رشد 1.8 درصدی روبرو شده است . مصرف بخش خصوصی نیز که در سه ماه نخست با رشد 0.4 درصدی روبرو شده بود در سه ماه دوم رشد یک درصدی را ثبت کرده است .
بر این اساس نرخ تورم کره جنوبی امسال به بیش از 4 درصد خواهد رسید . بانک مرکزی کره قصد دارد نرخ تورم را بین 2 تا 4 درصد ثابت نگه دارد


URL: http://www.bankosanat.ir/News/1417.bos