شماره: 1337 تاریخ : 1390/05/04-12:00:00

وزیر امور اقتصادی و دارایی:

باید راهکارهایی اتخاذ شود تا منافع بر هزینه ها غلبه کند

سید شمس الدین حسینی،در همایش صندوق ضمانت سپرده ها، چالش ها و فرصت ها، افزود: برای رفع مشکلات اقتصادی در کشور، باید نهادهای مالی ایجاد شود تا کیفیت تامین مالی رشد مناسب

به گزارش روز سه شنبه شبکه تخصصی  بانک وصنعت ، اظهار داشت: باید راهکارهایی اتخاذ شود تا منافع بر هزینه ها غلبه کند و بتوانیم فراتر از پوشش ریسک سپرده گذار، به توانمندسازی آنها توجه کنیم.
به گفته حسینی، سپرده گذار باید بتواند بین موسسات اعتباری کم ریسک و شفاف، تفاوت قایل شود.
وی با ابراز نگرانی از گسترش فعالیت های خود بانکی و خود بیمه گری در کشور، گفت : با افزایش میزان انتخاب، نباید از میزان رقابت ها در کشور کاسته شود.
سخنگوی اقتصادی دولت اظهار داشت: از آنجا که سیستم بانکی ماهیت فراگیری دارد، با ماهیت فعالیت های صنعتی و تولیدی متفاوت است و اگر مدیریت موسسه بانکی نامناسب باشد، مشکل سیستمی ایجاد می شود.
وی با اشاره به راه اندازی صندوق ضمانت سپرده ها در آینده نزدیک، گفت: راه اندازی این صندوق یک وظیفه حاکمیتی است، در عین حال باید با ساز و کارهای مناسب ایجاد شود تا بتوان به اهداف مورد نظر دست یافت.
وزیر اقتصادی و دارایی گفت: ایجاد این صندوق هدف نیست بلکه وسیله ای برای تامین خاطر سپرده گذاران محسوب می شود.
وی، اطلاعات سپرده گذاران سیستم بانکی با اطلاعات موسسات مالی را متقارن دانست و گفت : این عدم تقارن اطلاعات، به عنوان مساله ای زیربنایی است.
حسیتی با اشاره به رواج خود بیمه گری و خود بانکی در کشور گفت: برخی نهادها، بانک و بیمه در درون خود ایجاد کرده اند و به کارمندان و مشتریان و همچنین پیمانکاران پیشنهاد می کنند که در این محل، سپرده گذاری کنند که این امر میزان استقلال در سپرده گذاری را کاهش می دهد.
وی افزود: خصوصی سازی بانک ها باید همراه با ماهیت آن باشد و کاهش ریسک سپرده گذار نیازمند اعمال مقررات است.
سخنگوی اقتصادی دولت، بر ایجاد زیر ساخت های رقابت و شفافیت در سیستم بانکی تاکید کرد و گفت: باید میان رفتار سپرده گذار ، سهامدار و مشتری بانک مرزهای مناسبی ایجاد کرد تا اطلاعات شفاف به آنها ارایه شود.


URL: http://www.bankosanat.ir/News/1337.bos