شماره: 1330 تاریخ : 1390/05/04-12:00:00

مقررات احتساب مدت خدمت سربازی بیمه‌شدگان تامین اجتماعی اعلام شد

:صندوق تامین اجتماعی، مقررات مربوط به چگونگی احتساب مدت خدمت سربازی و حضور داوطلبانه در جبهه مربوط به بیمه ‌شدگان این صندوق را اعلام کرد.

 

به گزارش روز سه شنبه شبکه تخصصی بانک و صنعت ،تمامی بیمه ‌شدگان مشمول قانون تامین ‌اجتماعی که به هر نحوی حق‌ بیمه خود را به این صندوق پرداخت می کنند، می‌ توانند با ارایه تقاضا و پرداخت حق ‌بیمه متعلقه از مزایای سوابق مورد نظر بهره ‌مند شوند.
بر همین اساس، میزان حق‌ بیمه متعلقه برابر با 30 درصد میانگین حقوق و مزایای ماهانه مشمول کسر حق‌ بیمه ظرف آخرین دو سال قبل از تقاضا ضربدر مدت خدمت ‌سربازی یا حضور داوطلبانه در جبهه خواهد بود.
این افراد در صورتی واجد شرایط پذیرش هستند که در زمان ارایه تقاضا، بیمه ‌پرداز صندوق تامین ‌اجتماعی بوده و دارای حداقل دو سال سابقه پرداخت حق‌ بیمه نزد این صندوق باشند.
براساس این گزارش، حق‌ بیمه‌ های محاسبه شده به ترتیب 30/7(هفت سی ام) از سوی بیمه ‌شده و 30/23(بیست و سه سی ام) توسط دولت پرداخت خواهد شد.
اصل کارت پایان خدمت نظام وظیفه که دارای تاریخ شروع و پایان خدمت باشد و اصل گواهی حضور داوطلبانه در جبهه‌ های نبرد حق علیه باطل توسط مراجع ذی‌ صلاح از جمله مدارک مورد نیاز جهت احتساب مدت خدمت سربازی به بیمه ‌شدگان تامین ‌اجتماعی به شمار می ‌آید.
مهلت پرداخت حق‌ بیمه سهم بیمه ‌شده برای مشمولان موردنظر حداکثر تا پایان ماه بعد از تسلیم اعلامیه بدهی مربوطه خواهد بود.


URL: http://www.bankosanat.ir/News/1330.bos