شماره: 1327 تاریخ : 1390/05/03-12:00:00

به دنبال اجرای هدفمندی یارانه ها،

مصرف گندم در کشور 30 درصد کاهش یافت

مدیرعامل شرکت بازرگانی دولتی ایران از کاهش 30 درصدی مصرف گندم در کشور پس از اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها خبر داد و گفت: این میزان تا پایان سال جاری به 40 درصد می رسد.

به گزارش روز دوشنبه شبکه تخصصی بانک و صنعت، عباس قبادی" معاون وزیر بازرگانی با تاکید بر این‌که مصرف گندم در کشور پس از اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها به میزان قابل توجهی کاهش یافته است، اظهار داشت: پس از اجرایی شدن قانون هدفمندی یارانه‌ها با مدیریت صحیح در چرخه گندم تا نان، مصرف گندم در کشور به حدود600 تا 650 هزار تن در ماه رسید.
وی افزود: بر این اساس میزان مصرف گندم پس از اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها نسبت به پیش از اجرای این قانون بین 28 تا 30 درصد کاهش یافته است.
معاون وزیر بازرگانی تصریح کرد: کاهش مصرف گندم در کشور به دنبال کاهش ضایعات در فرآیند تولید، مدیریت هزینه توسط کارخانجات آرد و واحدهای مصرف‌کننده، اعمال حق انتخاب آرد توسط واحدهای نانوایی، واقعی شدن قیمت‌ها صورت گرفته است.
قبادی با اشاره به این‌که هم‌اکنون در ابتدای راه قرار داریم، گفت: با مدیریت مصرف گندم، پیش‌بینی می‌شود تا پایان سال جاری مصرف این محصول در کشور تا حدود 10 درصد دیگر کاهش یابد 


URL: http://www.bankosanat.ir/News/1327.bos