شماره: 1298 تاریخ : 1390/05/03-12:00:00

بانک شهر افزایش اعتماد به نفس در میان شهرداری ها را به ارمغان آورده است

شهردار شیراز در هفتمین همایش مدیران و روسای بانک شهر گفت: بانک شهر اعتماد به نفس شهرداری ها را در زمینه عقد قرارداد با سرمایه گذاران در پروژه های تجاری، فرهنگی و تفریحی

 

تفریحی را افزایش داده است.
پاک فطرت که در جمع هیئت مدیره، مدیران ارشد و روسای شعب بانک شهر سخن می گفت، این بانک را پشتوانه ای برای شهرداری ها و یک بازوی توانمند اجرایی در جهت توسعه و آبادانی کشور دانست و عنوان کرد: بانک شهر باید در همه استانها و در همه شهرهای بزرگ و کوچک با احداث شعبه و ورود به پروژه های شهری در روند اجرا و اتمام این پروژه ها یاری رسان شهرداری های کشور باشد.
شهردار شیراز در ادامه به عملکرد بسیار مثبت و رشد کم نظیر این بانک در مدت زمان کوتاه تاسیس آن اشاره کرد و گفت: با افزایش اختیارات هیئت های عامل استانی و گسترش شعب بانک شهر در تمامی شهرهای کشور قطعا رشد و توسعه شهرها سرعت بیشتری به خود خواهد گرفت.


URL: http://www.bankosanat.ir/News/1298.bos