شماره: 1257 تاریخ : 1390/05/02-12:00:00

با پیگری کارشناسان سازمان حمایت

استرداد مابه‌التفاوت وجوه اضافه اخذ شده به متقاضیان تلفن ثابت

:با پیگیری‌های سازمان حمایت بیش از 60 میلیارد ریال مبلغ اضافه اخذ شده در هنگام ثبت نام از متقاضیان تلفن ثابت در استان تهران عودت داده شد.

 با توجه به پیگیری های سازمان حمایت در خصوص اضافه دریافتی برخی از شرکت های مخابرات استانی در واگذاری خطوط تلفن ثابت با مبلغ بیش از 500 هزار ریال از تاریخ 29/4/1387 (تاریخ حذف مبلغ ودیعه)، شرکت مخابرات استان تهران اقدام به دایری تعداد 145 هزار و 358 خط تلفن ثابت در فاصله زمانی 29/4/87 لغایت 7/10/87 با نرخ قبل از حذف ودیعه نموده بود که پس از پیگیری انجام شده مبلغ 60.295.907.000 ریال وجوه اضافه دریافتی به حساب مشترکین ذینفع عودت داده شد.
این سازمان ضمن تأکید بر امر نظارت بر اجرای صحیح قوانین حمایت از حقوق مصرف‌کننده توسط تمامی مراکز اقتصادی در سراسر کشور، یادآور می‌گردد اطلاع‌رسانی به منظور ارتقاط سطح آگاهی بخشی مصرف‌کنندگان بطور مستمر ادامه خواهد داشت.


URL: http://www.bankosanat.ir/News/1257.bos