شماره: 1250 تاریخ : 1390/05/02-12:00:00

مقررات ادامه بیمه به صورت اختیاری اعلام شد

:شرایط و مقررات ادامه بیمه به صورت اختیاری از سوی سازمان تأمین اجتماعی اعلام شد.

 

به گزارش روز یکشنبه شبکه تخصصی بانک و صنعت :ادامه بیمه پردازی به صورت اختیاری در شرایطی احراز می شود که متقاضی حداکثر ۵۵ سال سن به شرط دارا بودن حداقل ۳۰ روز سابقه پرداخت حق بیمه که به لحاظ بازنشستگی معتبر باشد را داشته باشد.
بر همین اساس چنانچه سن متقاضی در زمان ثبت تقاضا بیش از سن مذکور باشد پذیرش درخواست وی منوط به دارا بودن سابقه پرداخت حق بیمه قبلی معادل مدت مازاد سنی خواهد بود.
همچنین تمامی کسانی که حداقل ۱۰ سال سابقه پرداخت حق بیمه را داشته باشند بدون رعایت شرط سنی، تقاضای آنان پذیرفته می شود.
همه کسانی که قبل از ۸۵/۸/۱ در ردیف بیمه شدگان اختیاری بوده اند و پرداخت حق بیمه خود را قطع نموده اند تا سه مرتبه دیگر بدون رعایت شرط سنی درصورت تمایل، با آنان قرارداد تنظیم می شود.


URL: http://www.bankosanat.ir/News/1250.bos