شماره: 1204 تاریخ : 1390/05/01-12:00:00

تسویه بدهی معوق خرید گندم با اعتبار 650 میلیارد تومانی

:مدیر عامل شرکت بازرگانی دولتی ایران از تسویه بدهی معوقات خرید گندم با خط اعتباری 650میلیارد تومانی دولت تا روز دوشنبه خبر داد.

به گزارش روز شنبه شبکه تخصصی بانک و صنعت :حمید علیخانی در خصوص عدم توانایی در پرداخت مبلغ خرید تضمینی گندم از سوی بانک سپه و نبودن اعتبار در این خصوص گفت: این موضوع تا روز چهارشنبه درست بود اما روز چهارشنبه دو خط اعتباری دریافت کردیم یک خط 400 میلیارد تومانی از بانک مرکزی در اختیار بانک سپه قرار داده شد و یک خط 250 میلیارد تومان براساس توافقی که بین آقای مرادی مدیرعامل سازمان هدفمندی یارانه ها و آقای عزیزی معاون برنامه ریزی رئیس جمهور انجام شد، از طرف معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری در اختیار ما قرار گرفت.
وی با بیان اینکه تا روز چهارشنبه 860 میلیارد تومان و تا پایان روز پنج شنبه 930 میلیارد تومان برای خرید تضمینی گندم پرداخت شده است گفت: تا روز سی و یک تیرماه 4 میلیون و 200 هزار تن خرید تضمینی گندم صورت گرفته است و با توجه به اعتبار 650 میلیارد تومانی که دریافت کرده ایم کل بدهی خرید تضمینی تا روز دوشنبه تسویه حساب می شود.
وی افزود: این تعویق در پرداخت به دلیل این است که فصل تیرماه پیک خرید گندم محسوب می شود و 30 درصد از خرید تضمینی در تیرماه صورت می گیرد اما پس از تیرماه با توجه به اینکه شرکت بازرگانی دولتی ایران فروشنده گندم است بین میزان خرید و میزان فروش تعادل ایجاد شده و مشکلی در این خصوص نخواهیم داشت.

 

 


URL: http://www.bankosanat.ir/News/1204.bos