شماره: 1171 تاریخ : 1390/04/30-12:00:00

ارائه اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده سکه

: رئیس سازمان امور مالیاتی کشور گفت: بانک مرکزی در ارائه اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده سکه که از خرداد گذشته در بانک کارگشایی و ملی فروخته بود مشارکت کرد.

به گزارش روز پنج شنبه شبکه تخصصی بانک و صنعت : عسکری در حاشیه همایش اقدامات و دستاوردهای جمهوری اسلامی ایران در مبارزه با پولشویی که در وزارت اقتصاد برگزار شد درباره مبلغ مالیات بر ارزش افزوده سکه افزود: هنوز عدد دقیقی از این اظهارنامه در اختیار نداریم اما مهم مشارکت بانک مرکزی در اجرای این قانون است. پولشویی در بیشتر اقتصادها به ویژه اقتصاد توسعه یافته غربی، مسئله ای است که نمی تواند از اقتصاد آنان جدا شود اما زمانی که اقتصاد در مسیر طبیعی قرار گیرد می توان با پولشویی مقابله کرد.
وی در ادامه با بیان اینکه عدد و رقم دقیقی نیز درکشور درباره پولشویی وجود ندارد گفت: پولشویی در بیشتر اقتصادها به ویژه اقتصاد توسعه یافته غربی، مسئله ای است که نمی تواند از اقتصاد آنان جدا شود اما زمانی که اقتصاد در مسیر طبیعی قرار گیرد می توان با پولشویی مقابله کرد. 

رئیس سازمان امور مالیاتی تصریح کرد: در زمینه مبارزه با پولشویی 10 دستورالعمل تهیه شده و در حال اجراست.

وی با بیان اینکه از اول تا پانزده تیر ماه مبلغ 1150 میلیارد تومان درآمد مالیاتی از طریق اظهارنامه های مالیاتی حاصل شده است گفت: در این مدت در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته با افزوده شدن 20 هزار اظهارنامه مالیاتی ، تعداد اظهارنامه های مالیات بر ارزش افزوده به 148 هزار اظهارنامه رسید.

آقای عسکری یادآور شد: به طور طبیعی فصل بهار تعداد اظهارنامه های مالیاتی کاهش می یابد اما امسال به دلیل مشمولان جدید به ویژه در دوره چهارم، این تعداد به 20 هزار اظهارنامه افزایش پیدا کرد. 

رئیس سازمان امور مالیاتی با بیان اینکه بانک مرکزی نیز سالانه به دولت مالیات می پردازد گفت: مالیات این بانک به دولت سال گذشته به 320 میلیارد تومان رسید.


URL: http://www.bankosanat.ir/News/1171.bos