شماره: 1167 تاریخ : 1390/04/30-12:00:00

معاون مدیر عامل شرکت حفاری شمال در امور اجرایی،

استفاده از نیروی انسانی کار آمد در صنعت نفت حلال مشکلات است

معاون مدیر عامل شرکت حفاری شمال در امور اجرایی به استفاده از نیروی انسانی کار آمد در جهت حل مشکلات صنعت نفت تاکید کرد.

 به گزارش شبکه تخصصی بانک و صنعت به نقل از روابط عمومی شرکت حفاری شمال بهمن مالکی اشتری معاون مدیر عامل شرکت حفاری شمال در امور اجرایی در مراسم افتتاحیه یازدهمین نشست روسای آموزش

شرکتهای تابعه شرکت ملی نفت ایران تاکید بر بهره گیری از تجربیات جهت حل مشکلات در صنعت نفت اظهار داشت ،این مهم با نیروی انسانی کارآمد و روز آمد ممکن می شودو

این موضوع نیزدر پرتو ادارات آموزش شرکت ملی نفت ایران امکان پذیر است


URL: http://www.bankosanat.ir/News/1167.bos