شماره: 1138 تاریخ : 1390/04/29-12:00:00

لوازم خانگی پر مصرف برقی باعث افزایش شدید هزینه های برق خانگی است

: لوازم خانگی پر مصرف برقی فاقد رتبه انرژی و یا دارای رتبه بسیار پایین باعث افزایش شدید هزینه های برق خانگی می شود.

 تعداد وسایل برقی خانگی مورد استفاده در خانواده ایرانی بطور متوسط تا 20 وسیله افزایش یافته است هر چند استفاده از این وسایل موجب رفاه بیشتر خانواده ها می گردد اما از طرفی بر هزینه­های برق مصرفی خانواده ها می افزاید.

به نقل از این گزارش، حدود 30 درصد مصرف برق خانواده ها در بخش روشنایی و 70 درصد دیگر در لوازم خانگی بخصوص سرمایش می باشد و متاسفانه نکته بسیار مهمی که اکثر خانواده ها به آن توجهی نمی­کنند. استفاده از لوازم خانگی فاقد برچسب انرژی است که در صورت استفاده از وسایل برقی دارای برجسب انرژی با رتبه بالا میزان مصرف برق تا حدود 40 درصد کاهش می یابد.

این گزارش می افزاید: سابا به خانواده ها پیشنهاد نموده است که از خرید و استفاده از وسایل برقی خانگی که دارای برچسب انرژی با رتبه بالا نیست خودداری نمایند و با بکارگیری یکسری اقدامات ساده و توصیه های آگاهسازی که در سایت این سازمان به آدرس www.saba.org.ir آمده است، هزینه برق مصرفی منزل خود را به میزان زیادی کاهش دهند


URL: http://www.bankosanat.ir/News/1138.bos